Kallelse 2020-05-28

Tid: Torsdag den 28 maj, klockan 09.00
Gruppmöten: kl 08.15-08-45.
Plats: Mötet sker på distans. Ordförande, vice ordförande och tjänstepersoner är på plats på Campus Storken, Stagneliusgatan 14B, Kalmar

Se kallelse/föredragningslista med handlingar i menyn till höger.