Kallelse 2020-10-22

Tid: Torsdag den 22 oktober, klockan 09.00
Plats: Calmar Stadshotell, Stora Festsalen (vån 2)

Tidsplan

08.00 Gruppmöten (Rådhuset)
09.00 Direktionsmöte (Calmar Stadshotell)

Se kallelse/föredragningslista med handlingar i menyn till höger.

Direktionens sammanträden är öppna för allmänheten.