Kallelse 2021-02-25

Tid: Torsdag den 25 februari, klockan 09.00
Plats: Mötet sker på distans. Ordförande, förbundsdirektör och sekreterare är på plats på Campus Storken, Stagneliusgatan 14B, Kalmar

Tidsplan

08.30 Gruppmöten
09.00 Direktionsmöte

Se kallelse/föredragningslista med handlingar i menyn till höger.