GYF / Om oss / Förbundsdirektionen / Kontaktpolitiker

Kontaktpolitiker

Styrelsen beslutade 2015-04-30 att införa kontaktpolitiker i gymnasieförbundets verksamhet.

Målet är att kontaktpolitikerna ska få möjlighet att följa och bli förtrogna med verksamheten i förhållande till vad som bland annat anges i budget- och styrdokument samt främja goda relationer mellan arbetsgivare, elever och anställda.

I rollen som kontaktpolitiker företräder ledamoten hela förbundsstyrelsen, inte det parti som politikern tillhör.

Se mål, uppdrag och riktlinjer för kontaktpolitikernas uppdrag i menyn till höger.

Fördelning av kontaktpolitiker

Axel Weüdelskolan
Leila ben Larbi (V)
Ylva Hällblad (S)
Jaafar Al-Jabiri (C)
Susanne Eliasson (M)
Jan-Olof Olsson (C)

Jenny Nyströmsskolan
Linus Hellman (S)
Felix Brundin (S)
Jessica Jämtin (C)
Mona Magnusson (M)
Björn Brändewall (L)

Lars Kaggskolan
Dzenita Abaza (S)
Sören Bondesson (S)
Jeanette Sandström (S)
Martin Olsson (M)
Eva Wahlgren (C)

Stagneliusskolan
Kristina Sjöström (S)
Britta Palmgren (M)
Björn Andreen (M)
Marcel van Luijn (M)

Ölands utbildningscenter
Dzenita Abaza (S)
Karin Karlsson (KD)
Sten Bondesson (C)
Kajsa Hedin (M)