GYF / Om oss / Förbundsdirektionen / Kontaktpolitiker

Kontaktpolitiker gammal

Styrelsen beslutade 2015-04-30 att införa kontaktpolitiker i gymnasieförbundets verksamhet 2015.

Målet är att kontaktpolitikerna ska få möjlighet att följa och bli förtrogna med verksamheten i förhållande till vad som bland annat anges i budget- och styrdokument samt främja goda relationer mellan arbetsgivare, elever och anställda.

I rollen som kontaktpolitiker företräder ledamoten hela förbundsstyrelsen, inte det parti som politikern tillhör.

Se mål, uppdrag och riktlinjer för kontaktpolitikernas uppdrag i menyn till höger.

Fördelning av kontaktpolitiker 2015-2018

Axel Weüdelskolan
Mona Magnusson (M)
Sören Bondesson (S)
Erik Ciardi (C)

Jenny Nyströmsskolan (ES, IM, HT, RL, NA)
Bjarne Ringdahl (S)
Eva Wahlgren (C)
Lars-Göran Andersson (S)

Jenny Nyströmsskolan (BF, VO, Lärlingscentrum)
Jan-Olof Forslund (S)
Matilda Wärenfalk (S)
Marcus Johansson (C)

Jenny Nyströmsskolan (särskolan, IM)
Ylva Hällblad (S)
Bo Blad (S)

Lars Kaggskolan (TE, VF, BA, FT, EE)
Leila ben Larbi (V)
Gerd Åstrand (C)
Björn Andreen (M)

Lars Kaggskolan (IM, NA, HV)
Dzenita Abaza (S)
Sven Stenson (M)
Björn Brändewall (L)

Mjölnergymnasiet
Se Axel Weüdelskolan

Stagneliusskolan
Ingvar Nilsson (S)
Sten Bondesson (C)
Magnus Lundén (S)

Stagneliusskolan (Aspergerenheten)
Ylva Hällblad (S)
Bo Blad (S)

Ölands Gymnasium
Måns Linge (M) 
Elisabeth Heimark Sjögren (S)

Kosten
Dzenita Abaza (S)
Sven Stenson (M)