Arbetsutskottet för Kalmarsunds gymnasieförbund

Direktionens arbetsutskott, tillika personaldelegation, består av fem ordinarie ledamöter och fem personliga ersättare. Ordförande är Dzenita Abaza (S) och vice ordförande är Björn Andreen (M).

Mandatperioden 2019-01-01 - 2022-12-31.

Ordinarie ledamöter Personliga ersättare  
Dzenita Abaza (S) Leila ben Larbi (V) Kalmar
Susanne Eliasson (M) Björn Brändewall (L) Kalmar
Björn Andreen (M) Jeanette Sandström (S)
Borgholm
Kristina Sjöström (S) Martin Olsson (M) Mörbylånga
Sören Bondesson (S) Sten Bondesson (C) Torsås