Direktionens protokoll 2021

Direktlänkar till protokollen finns i menyn till höger.
För innehållsförteckning, klicka på önskat datum nedan.

B = Beslutsärenden
I = Informationsärenden

2021-01-28

2021-01-28

§ 1 Godkännande av dagordning med tillägg:
- Information från personaldelegationen
§ 2 Revidering av lärlingsupplägg för restaurang- och livsmedelsprogrammet samt hotell- och turismprogrammet - B
§ 3 Anmälan av delegationsbeslut - B
§ 4 Anmälningsärenden - B
§ 5 Information om SFI-undervisningen vid Axel Weüdelskolan - I
§ 6 Medarbetarenkät 2020 - I
§ 7 Hyreskontrakt för Västergård, fastighetsbeteckning Norrgård 1 - I
§ 8 Matersättning för gymnasieelever år 2021 - I
§ 9 Lägesrapport om skolornas arbete för att minska smittspridningen av coronaviruset - I
§ 10 Sammanställning av ärenden gällande kränkning av elev - I
§ 11 Information från förbundsdirektören - I
- Utredning om statligt huvudmannaskap för skolan
§ 12 Information från personaldelegationen - I
- Friskvård - utökning av förmån
- Lönekartläggningen 2020
- Löneöversyn och lönepolitiska riktlinjer 2021
   


Protokoll 2021