Direktionens protokoll 2020

Direktlänkar till protokollen finns i menyn till höger.
För innehållsförteckning, klicka på önskat datum nedan.

B = Beslutsärenden
I = Informationsärenden

2020-04-30
2020-04-02
2020-02-27
2020-01-30

2020-01-30

§ 1 Anmälningsärenden - B
§ 2 Anmälan av delegationsbeslut - B
§ 3 Uppföljning av värdegrundsarbetet - I
§ 4 Ung Företagsamhet på introduktionsprogrammet, språkintroduktion - I
§ 5 Läsårstider 2021/2022 - 2025/2026 - I
§ 6 Redovisning av CAN-enkäten - I 
§ 7 Information om introduktionsprogrammet, individuellt alternativ - I
§ 8  Information om pågående anställningsstopp - I
§ 9  Sammanställning av ärenden gällande kränkning av elev - I
§ 10
Information från förbundschefen 
- Redovisning av statistik gällande gymnasieexamen

2020-02-27

§ 11 Godkännande av årsredovisning 2019 - B
§ 12 Läsårstider 2021/2022 - 2025/2026 - B
§ 13 Anmälningsärenden - B
§ 14 Anmälan av delegationsbeslut - B
§ 15 Information från förbundschefen - I
- Betygsutredningen våren 2018 (U 2018:03) 

2020-04-02

§ 16 Coronaviruset, covid-19 - Riskbedömning och sårbarhetsanalys - I
§ 17 Fyllnadsval av ersättare i arbetsutskottet efter Agneta Stjärnlöv (M) - B
§ 18 Sammanträde på distans - B
§ 19 Anmälningsärenden - B
§ 20 Anmälan av delegationsbeslut - B
§ 21 Uppföljning av personalpolitiska programmet och strategisk kompetensförsörjning - I
§ 22 Information om gymnasieantagningen och antal sökande inför preliminärantagningen till nationella program läsåret 2020/2021 - I
§ 23 Fastställande av inackorderingstillägg läsåret 2020/2021 - I
§ 24 Revisionsberättelse för år 2019

2020-04-30

§ 25 Coronaviruset - Riskbedömning och sårbarhetsanalys - I
§ 26 Utbildningsorganisation inför slutlig antagning läsåret 2020/2021 - B
§ 27 Fastställande av inackorderingstillägg läsåret 2020/2021 - B
§ 28 Yttrande över ansökan från CIS Kalmar AB om godkännande som huvudman för utökning av fristående gymnasieskola vid Calmare Internationella Skola i Kalmar kommun - B
§ 29 Anmälningsärenden - B
§ 30 Anmälan av delegationsbeslut - B
§ 31 Budgetprognos efter tre månader - I
§ 32 Ny inriktning på VVS- och fastighetsprogrammet läsåret 2021/2022, ventilation lärling - I
§ 33 Ekonomiprogram på Jenny Nyströmsskolan 2021/2022 - I
§ 34 Trygghet och säkerhet - pågående åtgärder i skalskyddet - I
§ 35 Information från förbundsdirektören
- Utredningen om planering och dimensionering av komvux och gymnasieskola
- Betygsutredningen 2018
- Inställda aktiviteter 2020 pga Corona