Styrelsen

Direktlänkar till protokollen finns i menyn till höger.
För innehållsförteckning, klicka på önskat datum nedan.

B = Beslutsärenden
I = Informationsärenden

2019-02-28
2019-01-30

2019-01-30

§ 1 Val av mötesordförande - B
§ 2 Val av förbundsordförande för mandatperioden 2019-2022 - B
§ 3 Val av vice förbundsordförande för mandatperioden 2019-2022 - B
§ 4 Val av ordinarie ledamöter och personliga ersättare i arbetsutskottet, tillika personaldelegation, för mandatperioden 2019-2022 - B
§ 5 Sammanträdes- och utbildningsplan för styrelsen 2019 - B
§ 6 Anmälningsärenden - B
§ 7 Anmälan av delegationsbeslut - B
§ 8 Praktisk information till ny styrelse - I
§ 9 Presentation av Kalmarsunds gymnasieförbund - I
§ 10 Presentation av skolorna och verksamheten - I
§ 11 Strategi för att möta ökade elevkullar i lunchrestaurangerna - I
§ 12 Policy för hälsofrämjande arbetsmiljö - revidering - I

2019-02-28

§ 13 Arbetsmiljöpolicy för hälsofrämjande arbetsmiljö - B
§ 14 Anmälningsärenden - B
§ 15 Anmälan av delegationsbeslut - B
§ 16 Ekonomiskt läge 2019 inklusive åtgärder - I
§ 17 Statsbidraget "Utbildningsplikten" - medlemskommunernas hantering - I
§ 18 Navigatorskolan - en variant inom introduktionsprogrammet, individuellt alternativ - I
§ 19 Redovisning av enkät till förtroendevalda om mandatperioden 2015-2018 - I
§ 20 Budgetkonferensen 24-25 oktober 2019 - ändring av tid - I
§ 21 Sammanställning av ärenden gällande kränkning av elev - I
§ 22 Information från förbundschefen
- Skolinspektionens uppdrag samt aktuella skolinspektioner