GYF / Om oss / Förbundsdirektionen / Sammanträdesdagar 2022

Direktionens sammanträdesdagar 2022

Direktionen för Kalmarsunds gymnasieförbund sammanträder följande dagar:

28 januari
24 februari
24 mars
21 april
19 maj
1 september
29 september
28 oktober
24 november 
15 december

Budgetkonferens 27-28 oktober.

Arbetsutskottets sammanträdesdagar 2022

18 januari
15 februari
15 mars
12 april
10 maj
23 augusti
20 september
18 oktober
15 november
6 december

Förbundssekreterare

Ingegerd Andersson
Kalmarsunds gymnasieförbund
Stagneliusgatan 14B
0480-45 15 00

E-post