GYF / Om oss / Förbundsdirektionen / Sammanträdesdagar

Direktionens sammanträdesdagar 2020

Direktionen för Kalmarsunds gymnasieförbund sammanträder följande dagar:

30 januari
27  februari
2 april
30  april
28 maj
28 augusti 
24 september
23 oktober
19 november 
16 december

Budgetkonferens 22-23 oktober

Arbetsutskottets sammanträdesdagar 2020

21 januari
18 februari
24 mars
21 april (inställt)
19 maj
18 augusti
15 september
13 oktober
10 november
8 december

Förbundssekreterare

Ingegerd Andersson
Kalmarsunds gymnasieförbund
Stagneliusgatan 14B
0480-45 15 00

E-post