GYF / Om oss / Förbundsdirektionen / Sammanträdesdagar

Direktionens sammanträdesdagar 2020

Direktionen för Kalmarsunds gymnasieförbund sammanträder följande dagar:

30 januari
27  februari
2 april
30  april
28 maj
16 juni (extrainsatt)
28 augusti 
24 september
22 oktober
19 november 
16 december

Arbetsutskottets sammanträdesdagar 2020

21 januari
18 februari
24 mars
21 april (inställt)
30 april (extrainsatt)
19 maj
4 juni (extrainsatt)
18 augusti
15 september
13 oktober
10 november
8 december

Förbundssekreterare

Ingegerd Andersson
Kalmarsunds gymnasieförbund
Stagneliusgatan 14B
0480-45 15 00

E-post