GYF / Om oss / Förbundsdirektionen / Sammanträdesdatum

Direktionens sammanträdesdatum 2019

Direktionen för Kalmarsunds gymnasieförbund sammanträder följande datum:

30 januari
28  februari
28 mars
25  april
23 maj
29 augusti 
26 september
24 oktober
21 november 
17 december

Utöver ovanstående möten tillkommer följande:
28 februari, eftermiddag - Utbildning
28 mars, eftermiddag - Utbildning
6-7 maj - Skolriksdagen
10 maj - Utbildning
24 oktober - Budgetkonferens/direktionsmöte

Arbetsutskottets sammanträden 2019

19 februari
19 mars
16 april
14 maj
20 augusti
17 september
15 oktober
12 november
10 december

Förbundssekreterare

Ingegerd Andersson
Kalmarsunds gymnasieförbund
Stagneliusgatan 33
0480-45 15 00

E-post