GYF / Om oss / Förbundsstyrelsen / Sammanträdesdatum

Styrelsens sammanträdesdatum 2019

Styrelsen för Kalmarsunds gymnasieförbund sammanträder följande datum:

30 januari
  februari
  mars
  april
  maj
  augusti 
  september
  oktober
  november 
  december

Utöver ovanstående möten tillkommer följande:

Arbetsutskottets sammanträden 2019

  februari
  mars
  april
  maj
  augusti
  september
  oktober
  november
  december

Styrelsesekreterare

Ingegerd Andersson
Kalmarsunds gymnasieförbund
Stagneliusgatan 33
0480-45 15 00

E-post