GYF / Om oss / Elevhälsa

Elevhälsa

I Kalmarsunds gymnasieförbunds verksamhet ingår elevhälsoarbete. Elevhälsan arbetar för att gymnasieeleverna det stöd de behöver under sin gymnasietid. 

I elevhälsan hos Kalmarsunds gymnasieförbund ingår skolsköterskor, skolkuratorer, specialpedagoger, speciallärare, studie- och yrkesvägledare, skolläkare och skolpsykolog.

På varje gymnasieskola finns det EHT-team som består av bl.a. skolans skolsköterskor, skolkuratorer, speciallärare/pedagoger samt studie- och yrkesvägledare. 

Följande personer arbetar på alla våra skolor dvs förbundsövergripande: