GYF / Om oss / Elevhälsa / Våld

Är du utsatt för våld?

Upplever du att någon annan är utsatt för våld? Eller utsätter du andra för våld?

När covid-19 sprids i samhället bidrar det till mer distans och isolering hemma. Det är viktigt att du har koll på dina rättigheter och vet om att det finns nära till stöd och hjälp om du upplever dig utsatt.

Viktigt att du alltid vet att du kan vända dig till din elevhälsa på skolan, socialtjänsten i din kommun eller polisen. Akuta situationer hänvisas alltid till polis. 

Mvh
Elevhälsan

en hand sätter stopp för en knytnäve. Text: Är du utsatt för våld?