GYF / Gymnasieförbundet / Studieekonomi / Anslutningsbidrag

Anslutningsbidrag

Anslutningsbidrag betalas ut om avståndet mellan hemmet och busshållplatsen är större än 6 km.