GYF / Om oss / Styrdokument / Delegationsordning

Delegationsordning

Delegering innebär att styrelsen beslutar uppdra åt ett utskott, åt en ledamot eller ersättare eller åt en anställd i förbundet att fatta beslut på styrelsens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. Bestämmelser om delegering finns i Kommunallagen (KL) 6:33-38.

Relaterade länkar