GYF / Om oss / Styrdokument / Mål - Uppdrag

Mål - Uppdrag

Utdrag ur "Budget och verksamhetsmål 2020"

Prioriterade områden under planeringsperioden med mål, ansvar och uppdrag är:

• Kunskap, utveckling och lärande
• Normer, värden och inflytande
• Integration
• En skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet
• Digital kompetens
• Attraktiv och konkurrensmässig utbildningsorganisation - entreprenöriellt lärande