GYF / Om oss / Styrdokument / Skollag, reformer, läroplaner

Skollag, reformer, läroplaner

skolverkets hemsida finns följande styrdokument:

  • Skollagen
  • Gymnasieförordningen
  • Vuxenbildningsförordningen
  • Läroplan för gymnasieskolan 2011
  • Läroplan för gymnasiesärskolan 2013
  • Läroplan för vuxenutbildningen 2012