GYF / Om oss / Styrdokument / Vision

Vision

Visionen återfinns i budgetdokumentet för Kalmarsunds gymnasieförbund, tillsammans med prioriteringar, uppdrag och resurser.

Vår vision

"Inom Kalmarsunds gymnasieförbund har alla studerande nått sina kunskapsmål och som fria och ansvarstagande människor - berikade med kunskaper och färdigheter - lämnar de sin utbildning väl rustade för att möta yrkeslivet och vidare studier"