GYF / Utbildning

Våra utbildningar

Kalmarsunds gymnasieförbund erbjuder ett stort utbud av gymnasiala och eftergymnasiala utbildningar för ungdomar och vuxna.

Förbundet erbjuder följande utbildningar

  • Gymnasieprogram, både nationella program och profiler
    (för ungdomar 16-19 år)
  • Gymnasiesärskola
  • Vuxenutbildning på grundskole- och gymnasienivå
    (för vuxna, det vill säga 20 år och äldre)
  • YH-utbildningar (eftergymnasial yrkesutbildning utanför högskola)