GYF / Utbildning / Evenemang / Gymnasiedagen

Gymnasiedagen

Den 17 november är det dags för Gymnasiedagen. Vi bjuder in alla elever i åk 9 samt elever i gymnasieskolans introduktionsprogram till en fördjupad information om gymnasieskolornas olika program och inriktningar.

Programvalsblankett 

I elevernas programvalsblankett finns information om tider för de olika passen och vad som erbjuds på de olika skolorna. Blanketten är elevens egna schema och behöver inte skickas in till gymnasieskolorna.

Program för gymnasiedagen

Affisch för gymnasiedagen

Transport

Personal som följer med från grundskolorna fyller en viktig funktion med att hjälpa eleverna tillrätta under dagen. Respektive grundskola ansvarar för sina elever inklusive transporter. Transporter till och från Naturbruksgymnasiet Kalmar och SYAB ordnas av respektive friskola. Bussarna avgår från Jenny Nyströmskolan enligt schemat som finns i programmet.

Lunch

Vi bjuder alla elever (i åk 9) från våra medlemskommuner på lunch under dagen som serveras på förbundets tre skolor Jenny Nyströmskolan, Lars Kaggskolan och Stagneliusskolan. Personal som följer med från grundskolorna fyller en viktig funktion med att närvara vid er skolas lunchtillfälle, därför bjuder vi även medföljande personal på lunch. Det är viktigt för oss att veta hur många från er skola som beräknas besöka gymnasiedagen och som vill äta lunch. Därför behöver vi få in informationen senast den 31 oktober. I början på november kommer vi mejla information om vilken skolrestaurang som din skola har blivit tilldelad och lunchkuponger. 

Det är också viktigt att varje skola följer sitt lunchschema noga då det är många som vill äta lunch denna dag. 

Särskola

För elever som går på Grundsärskolan så kan Gymnasiesärskolan i Kalmar vara ett alternativ. Ta kontakt med Karin Almheden, tel. 072-466 58 77, This is an email address för att boka in eventuellt besök.

Har du frågor?

Har du några frågor, kontakta din studie- och yrkesvägledare. Grundskolor kan kontakta This is an email address om ni har några frågor.