GYF / Utbildning / Komvux / Grundläggande vuxenutbildning

Grundläggande vuxenutbildning

Den grundläggande vuxenutbildningen ska ge kunskaper och stödja elever så att de kan arbeta och verka i samhället. Den ska också ge möjlighet att söka vidare till fortsatta studier.

Den grundläggande vuxenutbilningen (GruV) motsvarar hela grundskolan till och med årskurs nio och ger dig en allmän kompetens för samhällsliv, arbetsliv och fortsatta studier. 

GruV är till för dig som:

  • behöver ett slutbetyg
  • vill förbereda dig för studier på gymnasial nivå
  • behöver läsa svenska som andraspråk
  • vill repetera dina högstadiekunskaper
  • vill träna dig på att läsa, skriva och räkna
  • inte har gått i skolan länge

Du kan läsa fristående ämnen eller de ämnen som leder till grundskolekompetens/slutbetyg (svenska, engelska, matematik och samhällskunskap). Inom grundläggande vuxenutbilning får eleven betyg när en delkurs eller kurs är avslutad. Har eleven fått betyg i samtliga delkurser sätter läraren betyg på kursen som helhet. 

Här kan du läsa GruV

Axel Weüdelskolan
- Kalmar (för dig bosatt i Kalmar, Mörbylånga & Torsås)

Norra vägen 47, 392 34 Kalmar
Tel. 0480-45 18 00
E-post This is an email address

www.gyf.se/komvux

 

Ölands utbildningscenter
- Borgholm (för dig bosatt i Borgholm)

Åkerhagsvägen, 387 01 Borgholm
Tel. 0485-884 20
E-post This is an email address

www.olandsutbildningscenter.se