Principer för planering av elevernas läsår

Läsårsslut
Fredag i veckan före midsommarveckan

Lov
5 juni om det är en måndag respektive 7 juni om det är en fredag

Lov
Fredag efter Kristi himmelfärds dag

Lov
30 april om det är en måndag respektive 2 maj om det är en fredag

Sportlov
Vecka 8

Påsklov
Veckan efter påsk

Vårterminens första dag
Måndag vecka 2 eller efter Trettonhelgen närmast följande vardag i vecka två

Höstterminens sista dag
Torsdag eller fredag veckan innan julveckan

Höstlov
Vecka 44

Läsårsstart/höstterminens första dag
Anpassas så att 178 skoldagar för eleverna och 5 ytterligare lovdagar (= fortbildningsdagar för lärarna) ryms inom läsåret.