GYF / Utbildning / Gymnasieprogram / För elever med diagnos inom autismspektrumtillstånd

För elever med diagnos inom autismspektrumtillstånd

För dig som har en diagnos inom autismspektrumtillstånd (AST) och behov av ett mindre sammanhang finns det möjlighet att söka till tre olika program på vår AST-enhet som tillhör Stagneliusskolan. Vi erbjuder ett högskoleförberedande program, ett yrkesprogram och det tredje som är ett individuellt anpassat program för dig som saknar gymnasiebehörighet.

Utbildningarna bedrivs i en lugn och förutsägbar miljö med hög personaltäthet. Stagneliusskolan erbjuder en tydliggörande pedagogik med lärare som har erfarenhet av att arbeta med elever som har behov av särskilda anpassningar. Grupperna är små med ca 3-7 elever i varje klassrum. Varje elev har sin egen fasta arbetsplats och egen dator. 

Det finns tre alternativ:

  • Introduktionsprogram - Individuellt alternativ (IMAA-ST) för dig som saknar behörighet från grundskolan.
  • Samhällsvetenskapsprogrammet - media (SAMEDA-ST) vänder sig till dig som har uppnått de formella kraven att antas till det högskoleförberedande samhällsvetenskapsprogrammet.
  • Handels- och administrationsprogrammet - handel och service (HAHANA-ST)

Introduktionsprogram - individuellt alternativ

Det här är ett program för dig som saknar behörighet från grundskolan och har en diagnos inom autismspektrumtillstånd (AST). Stagneliusskolan erbjuder individuellt anpassad utbildning upplagd på 1-3 år. Vårt mål är att du ska må bra, känna trygghet och utvecklas, både kunskapsmässigt och socialt, utifrån dina förutsättningar. 

Du följer en individuell studieplan där det framgår vilka ämnen och kurser du läser. Den utformas utifrån dina önskemål och skolans möjligheter. Första året läser du framförallt ämnen på grundskolenivå som du saknar sedan tidigare och fortsätter därefter med gymnasiegemensamma ämnen. 

 

Samhällsvetenskapsprogrammet - medier, information och kommunikation

Det här programmet vänder sig till dig med diagnos inom autismspektrumtillstånd (AST) och som har uppnått de formella kraven för att antas till det högskoleförberedande samhällsvetenskapsprogrammet. Du läser utbildningen på fyra år och innehållet är detsamma som samhällsvetenskapliga programmets medieinriktning. I övrigt erbjuder Stagneliusskolan fördjupningskurser inom media men även på det estetiska området. Målet är att du ska känna trygghet i den lilla gruppen och att du ska lyckas med skolarbetet. 

Efter gymnasieexamen kommer du att ha en bred grund att stå på för vidare studier på högskola/universitet eller folkhögskola. 

 

Handels- och administrationsprogrammet - handel och service

Det här programmet vänder sig till dig som har en diagnos inom autismspektrumtillstånd (AST) och som har uppnått de formella kraven att antas till yrkesprogrammet, med inriktning på handel och service. Utbildningen ger dig goda kunskaper för arbete i butik eller med näthandel. Här lär du dig att utföra arbetsuppgifter inom handel med varor och tjänster. Du kommer att få kunskaper och färdigheter i praktiskt marknadsföring, butiksmatematik och affärsdrift. Med moderna programvaror kommer du att få skapa och underhålla webbplatser. Utbildningen läser du på fyra år. Vi erbjuder dessutom fördjupningskurser inom media och även på det estetiska området. Målet är att du ska känna trygghet i den lilla gruppen och att du ska lyckas med skolarbetet. 

APL

I utbildningen ingår även arbetsplatsförlagt lärande (APL). Det innebär att du genomför en del av din utbildning ute på en arbetsplats där du får möjlighet att praktiskt utveckla en yrkeskunskap. 

Efter utbildningen har du de kunskaper som krävs för ett arbete inom olika handelsyrken. Utbildningen kan leda till arbete inom exempelvis lagerhantering, försäljning, marknadsföring, inköp eller kundservice. 

För mer information - klicka här.

samhällsvetenskapligt program för elever med autismspektrumtillstånd