Ekonomiprogrammet (EK)

Ekonomikunskaper är viktiga för oss alla, för att vi ska kunna ta ställning i samhällsfrågor, hantera vår privatekonomi och driva företag. På ekonomiprogrammet får du aktuella, verklighetsnära och allmänbildade kunskaper i att "tänka ekonomiskt" - oavsett framtida studie- och yrkesplaner.

Ekonomiprogrammet finns på Stagneliusskolan och är ett högskoleförberedande program. Under dina 3 år på programmet får du en bra inblick i hur ett företag fungerar och kan pröva på att starta och driva ett företag under ett år i kursen entreprenörskap och företagande. Du lär dig grunderna i samhällsekonomi, företagsekonomi, entreprenörskap och juridik. 

Du får också kunskaper om de lagar och regler som gäller för dig som privatperson eller för dig som företagare. Dessutom får du under din studietid många tillfällen att besöka, undersöka och knyta kontakter med lokala företag. 

Ekonomiprogrammet har två inriktningar:

  • Ekonomi
  • Juridik

Ekonomi
Inriktning ekonomi ger dig fördjupade kunskaper inom företagsekonomiska områden som redovisning, marknadsföring, kalkylering, ledarskap och organisation. Du får också färdigheter i att starta och driva företag med kunskaper om bokföring och bokslut. Här ingår även grunderna i inköp och försäljning, marknadsföring och reklam. 

Juridik
Inriktning juridik ger dig kunskaper om det svenska rättssystemet samt hur det påverkas av internationell rätt. Här ingår t. ex. kunskaper om våra grundlagar och EU-rätten. Du kommer också att få läsa affärsjuridik där du får kunskaper om hur lagar och avtal påverkar olika affärsförhållanden. 

Efter utbildningen
Efter dina studier på ekonomiprogrammet har du stora möjligheter att komma in på flera utbildningar på universitet och högskolor. Exempel på utbildningar du kan söka är civilekonom, jurist, socionom, psykolog, lärare, journalist och polis. 

Vill du veta mer?

Stagneliusskolan

Ekonomiprogrammet
Rektor: Michael Grenstadius
0480-45 15 41
This is an email address

Studie- och yrkesvägledare:
Mats Wiberg
0480-45 15 45
This is an email address

Stagneliusskolan

Nationell idrottsutbildning (NIU)

Dina studier på ekonomi-
programmet går att kombinera
med en nationell idrotts-
utbildning (NIU) i någon av
idrotterna fotboll, fäktning,
innebandy och simning.

För mer info kontakta:

Stefan Regebro, 0480-45 15 58
This is an email address

NIU-Nationell idrottsutbildning