Ekonomiprogrammet (EK)

En flicka studerar juridik på ekonomiprogrammet

Ekonomikunskaper är viktiga för oss alla, för att vi ska kunna ta ställning i samhällsfrågor, hantera vår privatekonomi och driva företag. På ekonomiprogrammet får du aktuella, verklighetsnära och allmänbildade kunskaper i att "tänka ekonomiskt" - oavsett framtida studie- och yrkesplaner.

Ekonomiprogrammet finns på Stagneliusskolan
Det är ett högskoleförberedande program med två inriktningar. Under dina 3 år på programmet får du en bra inblick i hur ett företag fungerar och kan pröva på att starta och driva ett företag under ett år i kursen entreprenörskap och företagande. Du lär dig grunderna i samhällsekonomi, företagsekonomi, entreprenörskap och juridik.

Du får också kunskaper om de lagar och regler som gäller för dig som privatperson eller för dig som företagare. Dessutom får du under din studietid många tillfällen att besöka, undersöka och knyta kontakter med lokala företag.

Ekonomiprogrammet har två inriktningar:

  • Ekonomi
  • Juridik
bild på film klipp

Ekonomi
Inriktning ekonomi ger dig fördjupade kunskaper inom företagsekonomiska områden som redovisning, marknadsföring, kalkylering, ledarskap och organisation. Du får också färdigheter i att starta och driva företag med kunskaper om bokföring och bokslut. Här ingår även grunderna i inköp och försäljning, marknadsföring och reklam.

Juridik
Inriktning juridik ger dig kunskaper om det svenska rättssystemet samt hur det påverkas av internationell rätt. Här ingår t. ex. kunskaper om våra grundlagar och EU-rätten. Du kommer också att få läsa affärsjuridik där du får kunskaper om hur lagar och avtal påverkar olika affärsförhållanden.

Efter utbildningen

Efter dina studier på ekonomiprogrammet har du stora möjligheter att komma in på flera utbildningar på universitet och högskolor. Exempel på utbildningar du kan söka är civilekonom, jurist, socionom, psykolog, lärare, journalist och polis.

Elever studerar med sina datorer

Vill du veta mer?

Stagneliusskolan

Nationell idrottsutbildning (NIU)

Dina studier på ekonomi-
programmet på
Stagneliusskolan går att
kombinera med en nationell idrottsutbildning (NIU) i någon av
idrotterna fotboll och innebandy.

För mer info kontakta:

Michael Grenstadius, 
tel. 0480-45 15 41
This is an email address

NIU-Nationell idrottsutbildning