GYF / Utbildning / Gymnasieprogram / Introduktionsprogram

Introduktionsprogram

För dig som är obehörig till ett nationellt gymnasieprogram finns det flera introduktionsprogram. Du får möjlighet att antingen nå behörighet till gymnasiet eller att hitta en annan väg som passar dig och dina planer.

  • Individuellt alternativ (IMA) finns på olika enheter och är anpassade utifrån dina behov, intressen och förutsättningar. 
  • Programinriktat val (IMV) erbjuds på samtliga gymnasieskolor i mån av plats. Utbildningen är anpassad för dig som är studiemotiverad och snabbt vill bli behörig. Det krävs att du har godkänt betyg i svenska/svenska som andraspråk och i engelska eller matematik, samt i minst fyra andra ämnen, eller i engelska och matematik, samt i minst tre andra ämnen.
  • Språkintroduktion (IMSPR) finns på flera olika enheter anpassade utifrån dina behov, intressen och förutsättningar. Som helt nyanländ till Sverige anmäler du dig till programmet hos studie- och yrkesvägeledaren för introduktionsprogrammet på Lars Kaggskolan
  • Yrkesintroduktion (IMYRK) finns på Jenny Nyströmsskolan och Lars Kaggskolan. Utbildningen är till för dig som inte är behörig till ett nationellt yrkesprogram. Du får en utbildning som tar sikte på ett arbete eller kommande studier.

För mer information - klicka här.

Information in foreign languages