GYF / Utbildning / Gymnasieprogram / Introduktionsprogram

Introduktionsprogram

För dig som är obehörig till ett nationellt gymnasieprogram finns fem introduktionsprogram.

  • Individuellt alternativ (IMIND) finns på flera skolor anpassade utifrån dina behov, intressen och förutsättningar. 
  • Preparandutbildning (IMPRE) finns på flera skolor anpassade utifrån dina behov, intressen och förutsättningar. Utbildningen är till för dig som har förutsättningar att bli behörig inom ett år.
  • Programinriktat individuellt val (IMPRO) erbjuds på samtliga skolor i mån av plats. Utbildningen är anpassad för dig som är studiemotiverad och snabbt vill bli behörig. Det krävs att du har godkänt betyg i svenska/svenska som andraspråk och i engelska eller matematik, samt i minst fyra andra ämnen, eller i engelska och matematik, samt i minst tre andra ämnen.
  • Språkintroduktion (IMSPR) ffinns på flera skolor anpassade utifrån dina behov, intressen och förutsättningar. Som helt nyanländ till Sverige anmäler du dig till programmet hos studie- och yrkesvägeledaren för introduktionsprogrammet på Lars Kaggskolan. Elever bosatta i Borgholms kommun och som nyligen har anlänt till Sverige läser språkintroduktion på Ölands Gymnasium i Borgholm.
  • Yrkesintroduktion (IMYRK) finns på Jenny Nyströmsskolan, Lars Kaggskolan och Stagneliusskolan. Utbildningen är till för dig som inte är behörig till ett nationellt yrkesprogram. Du får en utbildning som tar sikte på ett arbete eller kommande studier.

För mer information - klicka här.

Information in foreign languages