GYF / Utbildning / Gymnasieprogram / NIU - nationell idrottsutbildning

Nationell idrottsutbildning

Vill du elitsatsa inom fotboll eller innebandy? Nu finns flera gymnasieprogram inom Kalmarsunds gymnasieförbund där du kan kombinera dina studier med en elitidrottssatsning. Du får en möjlighet att gå en gymnasieutbildning utan att behöva ge upp idrotten och samtidigt får du en chans att fördjupa dig ännu mer i ditt stora idrottsintresse.

Vill du satsa seriöst på din specialidrott utan att göra avkall på dina studier så är detta rätt plats för dig.

Du väljer mellan:
HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE PROGRAM
Ekonomiprogrammet (EK)
med inriktning mot ekonomi – Stagneliusskolan
Naturvetenskapsprogrammet (NA)
med inriktning mot naturvetenskap samt naturvetenskap och samhälle – Jenny Nyströmsskolan
Samhällsvetenskapsprogrammet (SA)
med inriktning beteendevetenskap - Stagneliusskolan

YRKESFÖRBEREDANDE PROGRAM
Barn- och fritidsprogrammet (BF)
med inriktning mot fritid och hälsa, pedagogiskt arbete samt socialt arbete med profilering mot väktare – Jenny Nyströmsskolan
Handels- och administrationsprogrammet (HA)
med inriktning mot Handel och service - Stagneliusskolan

Ansökan och antagning
Ansökan till NIU görs direkt till de olika idrottsförbunden senast den 1 december. Hur du ansöker skiljer sig åt för de olika idrotterna så läs gärna mer om hur du ansöker under den specifika idrott som du är intresserad av. 

Antagning sker genom två ansökningsprocesser; dels en idrottslig och dels en skolmässig. De elever som anses ha bäst förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen skall väljas ut. Antagning till nationell idrottsutbildning kräver antagning till något av de fyra nationella program vi erbjuder; (samhällsprogrammet/beteendeinriktning, naturvetenskapsprogrammet, ekonomiprogrammet, handels- och administrationsprogrammet och barn- och fritidsprogrammet) och en idrottsmässig antagning baserad på en uttagning samt dina idrottsmeriter. När du har fått intyg om att du har blivit antagen inom din idrott måste intyget skickas med din gymnasieansökan.

OBS! Antagning till gymnasieprogram görs på vanligt sätt utöver din NIU-ansökan.

Träning
Träningarna på idrottsutbildningarna äger rum under förmiddagstid och sker under ledning av högt utbildade och meriterade instruktörer. Skolornas etablerade nätverk med sjukgymnastik, idrottsmedicin och idrottspsykologi skapar det skräddarsydda upplägget och fantastiska förutsättningar för just dig.

Jenny Nyströmsskolan

Barn- och fritidsprogrammet

Naturvetenskapsprogrammet

Jenny Nyströmsskolans utbildningar

Stagneliusskolan

Ekonomiprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet 

Handels- och administrationsprogrammet

Stagneliusskolans utbildningar