Poängplaner för NIU

 BF - INRIKTNING FRITID OCH HÄLSA  
 KURS POÄNG 
 Gymnasiegemensamma ämnen* 600 
 Programgemensamma ämnen* 700 
 Inriktningskurser* 300 
 Programfördjupningskurser 600 
 Aktivitetsledarskap 100 
 Idrottsspecialisering 1 100 
 Naturguidning 100 
 Svenska 3/Svenska som andra språk 3 eller Kost och hälsa 100 
 Tränings- och tävlingslära 1 100 
 Ungdomskulturer 100 
 Individuellt val 200 
 Idrottsspecialisering 2 100 
 Tränings- och tävlingslära 2 100 
 Gymnasiearbete 100 
 TOTALT 2 500 
   
   
BF - INRIKTNING PEDAGOGISKT ARBETE  
KURS POÄNG
Gymnasiegemensamma ämnen* 600
Programgemensamma ämnen* 700
Inriktningskurser* 300
Programfördjupningskurser 600
Grundläggande vård och omsorg 100
Idrottsspecialisering 1 100
Specialpedagogik 1 100
Specialpedagogik 2 100
Svenska 3/Svenska som andra språk 3 eller Kost och hälsa 100
Tränings- och tävlingslära 1 100
Individuellt val 200
Idrottsspecialisering 2 100
Tränings- och tävlingslära 2 100
Gymnasiearbete 100
 TOTALT 2 500
   
   
BF - INRIKTNING SOCIALT ARBETE MED PROFILERING MOT VÄKTARE  
KURS POÄNG
Gymnasiegemensamma ämnen* 600
Programgemensamma ämnen* 700
Inriktningskurser* 300
Programfördjupningskurser 600
Bevakning och säkerhet 300
Idrottsspecialisering 1 100
Tränings- och tävlingslära 1 100
Övriga kurser meddelas senare
Individuellt val 200
Idrottsspecialisering 2 100
Tränings- och tävlingslära 2 100
Gymnasiearbete 100
 TOTALT 2 500
   
   
 EK - INRIKTNING EKONOMI  
 KURS POÄNG 
 Gymnasiegemensamma ämnen* 1 250 
 Programgemensamma ämnen* 350 
 Inriktningskurser* 300 
 Programfördjupningskurser 300 
 Idrottsspecialisering 1 100
 Internationell ekonomi 100
 Tränings- och tävlingslära 1 100
 Individuellt val 200 
 Idrottsspecialisering 2 100 
 Tränings- och tävlingslära 2 100
 Gymnasiearbete 100
 TOTALT 2 500 
   
   
 SA - INRIKTNING BETEENDE  
 KURS POÄNG 
 Gymnasiegemensamma ämnen* 1 150 
 Programgemensamma ämnen* 300 
 Inriktningskurser* 450 
 Programfördjupningskurser 300 
 Idrottsspecialisering 1 100 
 Naturkunskap 2 eller Pedagogiskt ledarskap 100 
 Tränings- och tävlingslära 1 100 
 Individuellt val 200 
 Idrottsspecialisering 2 100 
 Tränings- och tävlingslära 2 100 
 Gymnasiearbete 100 
 TOTALT 2 500 
   
   
 NA - INRIKTNING NATURVETENSKAP  
 KURS POÄNG 
 Gymnasiegemensamma ämnen* 1 150 
 Programgemensamma ämnen* 450 
 Inriktningskurser* 400 
 Programfördjupningskurser 200 
 Idrottsspecialisering 1 100 
 Tränings- och tävlingslära 1 100 
 Individuellt val 200 
 Idrottsspecialisering 2 100 
 Tränings- och tävlingslära 2 100 
 Gymnasiearbete 100 
 TOTALT 2 500 
   
 NA - INRIKTNING NATURVETENSKAP OCH SAMHÄLLE  
 KURS POÄNG 
 Gymnasiegemensamma ämnen* 1 150 
 Programgemensamma ämnen* 450 
 Inriktningskurser* 300 
 Programfördjupningskurser 300 
 Idrottsspecialisering 1 100 
 Internationella relationer 100 
 Tävlings- och träningslära 1 100 
 Individuellt val 200 
 Idrottsspecialisering 2 100 
 Tränings- och tävlingslära 2 100
 Gymnasiearbete 100
 TOTALT 2 500
   
 * För detaljerad information om kurser, se poängplan för specifikt program i gymnasiekatalogen