GYF / Utbildning / Gymnasieprogram / Välkommen som ny elev

Välkommen som ny elev

Vad roligt att du har valt att göra din gymnasieutbildning hos oss på Kalmarsunds gymnasieförbund. Det finns en del saker som du och dina vårdnadshavare behöver känna till innan du börjar hos oss.

  1. Regler för lån av dator
  2. Registrera e-postadress till vårdnadshavare
  3. Samtycke för fotografering eller filmning av elev

1. Regler för lån av dator

Kalmarsunds gymnasieförbund erbjuder elever som är antagna till gymnasieutbildning vid Stagneliusskolan, Lars Kaggskolan eller Jenny Nyströmskolan att låna en dator under sin studietid. Datorn är anpassad till utbildningens behov.

Lånet förutsätter att du som elev läser igenom reglerna med villkor för lån av dator.

Läs igenom regler för lån av dator

Utdelning av dator

Information om tid och plats för utdelning lämnas från respektive skola under första skolveckan. Utdelning sker preliminärt under andra skolveckan.

Om du har frågor är du välkommen att mejla This is an email address.

2. Information till vårdnadshavare via e-post

Det händer många saker på skolan och i gymnasieförbundet som kan finnas väsentligt intresse för dig som vårdnadshavare ta del av. Det kan gälla information om krishändelser, informationsträffar, större aktiviteter som sker på skolan eller på gymnasieförbundet. Det gäller alltså inte information som du har direkt med ansvarig lärare eller annan skolpersonal. För att vi ska kunna ge dig snabb och digital information behöver vi din e-postadress. Den lämnar du enklast genom e-tjänsten "Information och samtycke". Det är frivilligt att lämna samtycke.

Registrera e-postadress till vårdnadshavare

3. Fotografering och filmning av elev

Kalmarsunds gymnasieförbund använder fotografier och filmer för att visa upp våra skolors verksamheter i informations- och/eller maknadsföringssyfte. Enligt EU:s dataskyddsförordning (GDPR) behöver skolan ditt samtycke för att publicera namn och bild eftersom det räknas som en personuppgift. Samtycket är giltigt i 4 år från signerat datum. Du fyller i samtycket i vår e-tjänst. Det är frivilligt att lämna samtycke.

Lämna samtycke för fotografering och filmning av elev

Ta tillbaka mitt samtycke

Du kan återkalla ditt samtycke när som helst. Observera att om du tar tillbaka ditt samtycke så påverkar inte det användadet av fotografier eller film innan du ändrade dig. Du tar tillbaka samtycket genom att använda vår e-tjänst.

Samtycke för fotografering och filmning av elev

Hur hanterar vi dina personuppgifter?

På www.gyf.se/gdpr finns mer information om hur Kalmarsunds gymnasieförbund behandlar dina personuppgifter.