GYF / Utbildning / Gymnasieprogram / Yrkesprogram

Yrkesprogram

Efter ett yrkesprogram ska du vara väl förberedd för yrkeslivet. Utbildningen ska hålla hög kvalitet och leda till skicklighet i yrket. Det ska vara möjligt att direkt påbörja en yrkesbana efter utbildningen.

Alla elever på ett yrkesprogram har också möjlighet att uppnå grundläggande högskolebehörighet under gymnasieutbildningen. För att nå grundläggande högskolebehörighet krävs att du väljer kurser som ger grundläggande behörighet. Om du är osäker - fråga din studie- och yrkesvägledare.

Det finns tio yrkesprogram:

Programstruktur för yrkesprogram