GYF / Utbildning / Yrkeshögskoleutbildning / Om Yrkeshögskola

Om Yrkeshögskola

 • Inom yrkeshögskolan utbildas du för en tydlig yrkesroll
 • Utbildningarna är skräddarsydda i nära samarbete med arbetslivet
 • Teori varvas med praktik, så kallad LIA (Lärande i arbete)
 • Utbildningarna är eftergymnasiala och oftast mellan ett och tre år långa
 • Alla utbildningar är avgiftsfria och berättigar till studiemedel från CSN

Lärande i arbete (LIA)
Minst en tredjedel av utbildningen skall genomföras på en arbetsplats som lärande i arbete (LIA). Utbildningen skall förena en praktisk inriktning med fördjupade teoretiska kunskaper. Det skall alltså inte vara en traditionell praktiktid, utan ett aktivt lärande i arbetet.

Utbildningarnas längd
Utbildningarna är uppbyggda efter behovet på arbetsmarknaden och är därför olika långa. Utbildningarnas längd anges i Yrkeshögskolepoäng (YH-poöng). 5 poäng motsvarar en veckas heltidsstudier och 100 poäng motsvarar ett halvårsstudier, 200 poäng ett helårsstudier, 400 poäng 2-årsstudier osv.

Examen eller utbildningsbevis
Dessa examina finns:

 • Yrkeshögskoleexamen
  Kräver att utbildningen omfattar minst 200 YH-poäng (ett års heltidsstudier).
 • Kvalificerad yrkeshögskoleexamen
  Kräver att utbildningen omfattar minst 400 YH-poäng (två års heltidsstudier), att minst 25 procent av utbildningstiden är Lärande i arbete (LIA) samt att ett examensarbete ingår i utbildningen.

Tillsyn
Myndigheten för yrkeshögskolan bedömer utbildningsansökningar och beslutar om vilka utbildningar som får starta. Godkända utbildningar är statsbidragsfinansierade och står under myndighetens tillsyn.

Eftersom yrkeshögskolan är behovsanpassad varierar innehåll och inriktning över tid. Nya utbildningar startar och gamla läggs ner allt eftersom arbetsmarknaden förändras. Myndigheten för Yrkeshögskola har alltid de senaste aktuella utbildningarna i sin sökmotor Yrkeshogskolan.se