GYF / Utbildning / Schema och frånvaro / Skola 24 vårdnadshavare

Skola 24 vårdnadshavare

Schema

 • Logga in i Skola24 med Bank-id http://ksgyf-sso.skola24.se/
 • Klicka på Översikt - Schemavisare
 • Om du är vårdnadshavare för flera elever i Skola24, välj rätt elev
 • Du kan se schema för klasser och lärare i schemavisaren. Till schemavisaren behövs ingen inlogg.

Frånvaroanmälan

 • Logga in i Skola24 med Bank-id http://ksgyf-sso.skola24.se/
 • Klicka på "Frånvaro" och sedan på "Anmäla frånvaro"
 • Klicka på "Ny frånvaroanmälan"
 • Välj heldagsfrånvaro eller frånvaro del av dag
 • Fyll i rätt datum och eventuella tider
 • Välj anledning
 • Klicka på "Anmäl frånvaro"
 • Du kan även se tidigare frånvaro för eleven.

Instruktionsfilm

Anmälan genom telefon

 • Ring 0515-77 73 07
 • Följ instruktionerna
 • Var beredd på att knappa in ditt personnummer (10 siffrror ÅÅMMDDXXXX)
 • Ring före klockan 12 den dag du är borta

Frånvaroanmälan kan bara göras för en hel dag i taget vid anmälan genom Talsvar. Ny frånvaroanmälan ska göras varje dag. Om du ringer efter kl. 12 kommer frånvaro att registreras för följande dag. Elevernas personnummer måste innehålla enbart siffror.

Meddelande om frånvaro

Som vårdnadshavare har man möjlighet att få meddelande om elevens frånvaro. För att kunna få det måste vårdnadshavaren komplettera sina uppgifter i Skola24 med mailadress och telefonnummer.

Instruktion till hur man ändrar uppgifter i Skola24 som vårdnadshavare.