GYF / Utbildning / Schema och frånvaro / Skola24 elev

Skola24 elev

Schema

 • Logga in i Skola24 med dina användaruppgifter https://ksgyf.skola24.se/
 • Klicka på Översikt - Schemavisare
 • Du kan se schema för klasser och lärare i schemavisaren. Till schemavisaren behövs ingen inlogg.

Frånvaro (omyndiga elever)
När du som elev är inloggad kan du se din eventuella frånvaro. Frånvaroanmälan kan göras av din vårdnadshavare.

Frånvaroanmälan (myndiga elever)

 • Logga in i Skola24 med användaruppgifterna https://ksgyf.skola24.se/
 • Klicka på "Frånvaro" och sedan på "Anmäla frånvaro"
 • Klicka på "Ny frånvaroanmälan"
 • Välj heldagsfrånvaro eller frånvaro del av dag
 • Fyll i rätt datum och eventuella tider
 • Välj anledning
 • Klicka på "Anmäl frånvaro"
 • När du som elev är inloggad kan du även se din eventuella frånvaro.

Instruktionsfilm

Anmälan genom telefon (myndiga elever)

 • Ring 0515-77 73 07
 • Följ instruktionerna
 • Var beredd på att knappa in ditt personnummer (10 siffrror ÅÅMMDDXXXX)
 • Ring före klockan 12 den dag du är borta

Frånvaroanmälan kan bara göras för en hel dag i taget vid anmälan genom Talsvar. Ny frånvaroanmälan ska göras varje dag. Om du ringer efter kl. 12 kommer frånvaro att registreras för följande dag. Elevernas personnummer måste innehålla enbart siffror.