GYF / Utveckling & kvalitet / Digital kompetens / Avtalstext på främmande språk

Avtalstext på främmande språk

Avtalstext avseende lån av elevdator för elever utrustade med lånedatorer hösten 2014

Avtalstext Dari
Avtalsblankett Dari

Avtalstext Engelska
Avtalsblankett Engelska

Avtalstext Somaliska
Avtalsblankett Somaliska

Avtalstext Uzbekiska
Avtalsblankett Uzbekiska

Avtalstext Arabiska
Avtalsblankett Arabiska