GYF / Utveckling & kvalitet / Digital kompetens / Handhavande av din dator

Handhavande av din dator

Via länkarna till vänster kan du få tips på hur du löser en del av de problem du kan tänkas ställas inför när du ska hantera din dator.