IKT-pedagoger

IKT-pedagoger i Kalmarsunds gymnasieförbund

I starten av Kalmarsunds gymnasieförbunds 1-1-satsningen Digital Kompetens fattades beslutet att inte bara leverera ut datorer i verksamheten utan att även anställa fyra IKT-pedagoger. IKT- definieras som informations- och kommunikationsteknik - den del av IT som bygger på kommunikation mellan människor. Sedan augusti 2012 är vi IKT-pedagoger på plats i organisationen. Vi sitter placerade på förbundets gymnasieskolor, men vi fungerar som en sammanhållen grupp där olika kompetenser kan samordnas för att hantera frågor av övergripande karaktär för hela förbundet. Exempelvis planerande och genomförande av kompetensutvecklingsdagar.

Som IKT-pedagoger är stödet till lärare i användande av digitala verktyg i undervisningen den huvudsakliga uppgiften. Vi ska även bedriva en omvärldsbevakning, samverka med skolledning och bibliotekarier, inventera utbildningsbehov, genomföra utbildning, både i grupp och enskilt, samt vara ett dagligt stöd för den pedagogiska personalen i Kalmarsunds gymnasieförbund.

IKT-pedagoger i Kalmarsunds gymnasieförbund:


Dominika Svensson
This is an email address
072-550 33 80