GYF / Utveckling & kvalitet / En skola på vetenskaplig grund / Lektorer främjar förbundets skolutveckling

Lektorers projekt främjar förbundets skolutveckling

Publicerad: 2016-03-30 13:32

Gymnasieförbundet har tre lektorer (från vänster på fotot) Eva Klope (tjänstledig) och Jan Berggren (Lars Kaggskolan) samt Gunilla Berg Christoffersson (Jenny Nyströmsskolan).

Lektorerna bedriver egna projekt på skolorna. Mer om varje lektors projekt kan ni läsa här till  höger. 

Jan Berggren

Lärare/Lektor Engelska

Tel. 0480-45 16 98

This is an email address

Gunilla Berg Christoffersson

Lärare/Lektor Vård- och omsorgsämnen

Tel. 0480-45 17 41

This is an email address