GYF / Utveckling & kvalitet / Särskilt Yrkesskicklig Lärare / 2016 års Arete meriterade lärare

2016 års Arete meriterade lärare

Publicerad: 2016-06-13 16:58

Den 30 maj fick 11 lärare från Kalmarsunds gymnasieförbund ta emot sina meriteringsbevis från Arete meritering under en ceremoni i Stockholm på Norra Latin.

Arete meritering ger lärare en möjlighet att dokumentera och synliggöra sin yrkesskicklighet och få den bedömd i ett meriteringssystem grundat i relevant forskning.

Kalmarsunds gymnasieförbund har sedan 2013 erbjudit ett antal yrkesskickliga lärare möjligheten att få gå meriteringsprogrammet Arete för att påvisa särskild yrkesskicklighet. Detta läsår erbjöds 15 lärare att få delta i programmet. Från oktober 2015 till mars 2016 har de utöver ordinarie arbetstid dokumenterat och byggt upp en "meritportfölj" för att bevisa deras yrkesskicklighet. Meritportföljen har därefter bedömts av examinatorer från Arete Meritering. Godkända lärare fick under en ceremoni i Stockholm ta emot sitt meriteringsbevis. 

 

Lärarna från gymnasieförbundet som fick ta emot sina meriteringsbevis 2016:

 • Monica Enberg, Axel Weudelskolan
 • Agneta Everbrand, Jenny Nyströmsskolan
 • Mats Persson, Jenny Nyströmsskolan
 • Jeanette Simson, Jenny Nyströmsskolan
 • Jesper Holmsten, jenny Nyströmsskolan
 • Camilla Winbo Palmqvist, Lars Kaggskolan
 • John Örtendahl, Lars Kaggskolan
 • Anna Ekström, Lars Kaggskolan
 • Annika Mevik, Lars Kaggskolan
 • Johan Klintberg, Lars Kaggskolan
 • Johan Tugetam, Stagneliusskolan

Stort grattis!