GYF / Utveckling & kvalitet / Särskilt Yrkesskicklig Lärare / Grattis till förbundets första Arete meriterade lärare!

Grattis till förbundets första Arete meriterade lärare!

Publicerad: 2014-06-04 22:13

 

Foto: Melker Dahlstrand

Den 2 juni fick 11 lärare från Kalmarsunds gymnasieförbund ta emot sina meriteringsbevis från Arete meritering vid en ceremoni i Stockholm. 

Arete meritering ger lärare en möjlighet att dokumentera och synliggöra sin yrkesskicklighet och få den bedömd i ett meriteringssystem grundat i relevant forskning. 

I oktober 2013 erbjöd Kalmarsunds gymnasieförbund femton yrkesskickliga lärare möjligheten att få gå meriteringsprogrammet Arete för att de ska få påvisa särskild yrkesskicklighet. Från 28 oktober 2013 till 9 mars 2014 har de utöver ordinarie arbetstid dokumenterat och byggt upp en "meritportfölj" för att bevisa deras yrkesskicklighet. Meritportföljen har därefter bedömts av examinatorer från Arete Meritering. Godkända lärare får under en ceremoni i Stockholm ta emot sitt meriteringsbevis. Hittills finns nu drygt 100 meriterade lärare som genomgått Meriteringsprogrammet Arete i Sverige.

Lärarna från gymnasieförbundet som fick ta emot sina meriteringsbevis:

 • Jenny Alvunger, Stagneliusskolan
 • Ulrika Bergenfeldt, Stagneliusskolan
 • Kristoffer Engdahl, Jenny Nyströmsskolan
 • Marie Gasslander, Lars Kaggskolan
 • Anders Gustafsson, Jenny Nyströmsskolan
 • Jörgen Hedman, Stagneliusskolan
 • Alice Lohmann,Jenny Nyströmsskolan
 • Niklas Mörnerud, Stagneliusskolan
 • Maria Olsén, Ölands Gymnasium
 • Jerker Törngren, Lars Kaggskolan
 • Marie Wolke, Jenny Nyströmsskolan

Stort grattis till alla Arete meriterade lärare!