Att bli meriterad lärare

Publicerad: 2015-02-11 09:45

Läraren är skolans viktigaste resurs och yrkesskickliga lärare är en av de viktigaste förklaringsfaktorerna för att eleverna ska nå goda resultat i skolan. Kalmarsunds gymnasieförbund har under ett antal år gett lärare möjlighet att ansöka om att gå ett meriteringsprogram för att därigenom kunna befästa att de är en särskilt yrkesskicklig lärare.

Jenny Nyströmsskolans speciallärare Marie Wolke är en av de 35 lärare i gymnasieförbundet som har meriterats. Marie meriterades våren 2014 och strax därefter ansökte och erbjöds hon tjänst som Särskilt yrkesskicklig lärare i förbundet.

- Jag sökte till meriteringsprogrammet Arete för att jag tyckte att det lät som en spännande utmaning att få min verksamhet granskad och samtidigt, på ett tydligare sätt, reflektera över vad jag gör i min yrkesroll, säger Marie.

I meriteringsprogrammet får lärare en strukturerad metod för att dokumentera sin yrkesskicklighet i en meritportfölj, en chans att systematiskt reflektera över sin praktik och därmed vinna nya insikter. De lärare som går meriteringsprogrammet har 6 månader på sig att bygga upp sin meritportfölj som sedan blir del av deras bedömning.
- Meriteringsprocessen tog väldigt mycket tid, men det är en av de bästa fortbildningar jag varit med om. Jag fick verkligen navelskåda mig själv i min lärarroll, säger Marie.

Meriteringen är egentligen ingen vidareutbildning utan mer en möjlighet för lärare att uppvisa sin yrkeskicklighet och få en objektiv bedömning. Men genom meriteringsprogrammet kan man också bli mer observant både på sina svagheter och styrkor som lärare och på sätt blir det som en vidareutbildning. I meriteringsprogrammet får lärare tid att gå igenom sin lärargärning, reflektera och ha en dialog med andra om hur de kan utvecklas och förbättra sig. 

Efter att meriteringsprocessen var klar fick Marie och 9 andra kollegor åka upp till Stockholm och ta emot sina meriteringsbevis som särskilt yrkesskickliga lärare. Strax där efter internannonserades förstelärartjänster. Marie ansökte och blev erbjuden en förstelärartjänst inom gymnasieförbundet.
- I nuläget ser min tjänst ut som den gjort tidigare år. Det handlar alltså i huvudsak om planering, undervisning, rättning och feedback samt reflektion. Det nya är att jag påverkat kollegor att söka meriteringsprogrammet. Det finns otroligt många duktiga lärare i gymnasieförbundet, svarar Marie på frågan om hur det är att arbeta som SYL inom gymnasieförbundet.

För ett tag sedan, var Marie med i en rikstäckande bilaga i DN, för att beskriva hur det var att arbeta som SYL inom Kalmarsunds gymnasieförbund.
- Medverkan i DN var en ny erfarenhet. Dock känner jag att det är viktigt att den som intervjuar är insatt i skolans värld och förstår hur skolan fungerar och hur vi lärare jobbar (inte bara ur ett föräldraperspektiv). Det är viktigt att allt vårt goda jobb i skolan lyfts fram så att vi inte bara får läsa om Pisaundersökningar och problem i skolan, avslutar Marie.

 

 


 

Källa: Särskilt yrkesskickliga lärare - en tidning om världens viktigaste jobb, annonsbilaga i DN från Arete meritering, 2014-12-14.