Kvalitets- och kostnadsjämförelse - Kalmarsunds gymnasieforbund
GYF / Utveckling & kvalitet / Statistik / Kvalitets- och kostnadsjämförelse

Kvalitets- och kostnadsjämförelse

Kvalitets- och kostnadsjämförelse inom gymnasieskolan

En årlig studie genomförs av gymnasieskolorna inom Kalmarsunds Gymnasieförbund, Karlskrona, Kristianstad, Växjö och Halmstad. Studierna har gjorts utifrån ett kommunstyrelseperspektiv med frågan vad kommunerna får ut i verksamhetsvolym och resultat för satsade pengar. Studierna avser endast gymnasieverksamhet i egen regi, det vill säga den egna produktionen.

Tanken med studierna är att de skall leda till ett fördjupat erfarenhetsutbyte mellan de fem kommunerna samt ett systematiskt förbättringsarbete. Studien skall upprepas varje år, resultaten kan bland annat knytas till gymnasieskolornas kvalitetsredovisningar.

I studien används förkortningen 3KVH, som står för de fem städerna.