GYF / Utveckling & kvalitet / Teknikstöd i skolan

Teknikstöd i skolan

Kalmarsunds gymnasieförbund beviljades 2012, 3,5 miljoner kronor utifrån ett regeringsuppdrag via Hjälpmedelsinstitutet till projektet Teknikstöd i skolan och projektgruppen lokalt bestod av personal från gymnasieförbundets samtliga skolor. Försöksverksamheterna bedrevs i Halmstad, Växjö och Kalmar under försöksperioden januari 2012 till juni 2013. Målgruppen var elever med kognitiva funktionsnedsättningar, både med och utan diagnos, i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan samt vuxenutbildningen.

Försöksverksamheterna skulle stimulera skolhuvudmännen till att använda teknik, lärverktyg och andra hjälpmedel på nytt sätt så att det bidrog till förbättrade studieresultat och ökade möjligheterna till arbete. Det här projektet kom särskilt lämpligt med tanke på gymnasieförbundets satsning på datorer för både elever och lärare som trädde i kraft hösten 2012. 

I uppdraget ingick även att öka kunskapen hos personalen genom fortbildning och kompetensutveckling om konsekvenserna av kognitiva svårigheter och hur olika tekniska lösningar kan underlätta för denna grupp. 

Elever med kognitiva funktionsnedsättningar skulle få kunskap om, och vana vid, att kompensera sina funktionsnedsättningar med hjälp av teknik och därmed underlättades deras övergång ut i arbetslivet eller till vidare studier. Elever som ingick i projektet, och som fullföljde det, fick behålla teknikstödet sedan de lämnat skolan ut i vidare studier, på praktik eller ut i arbetslivet. 

Två arbetsterapeuter var anställda under projekttiden som en länk mellan tekniken och pedagogiken. Deras arbete var bland annat att utvärdera situationen för de här eleverna och hitta lämpliga teknikstöd, till exempel surfplatta, ljudutjämningssystem, mobil eller "appar" för att stötta eleven i skolarbetet. Dess två arbetsterapeuter kom att knytas till varsin elevhälsa, men arbetade mot alla skolor i förbundets fyra medlemskommuner.

bild på film klipp

För mer information - kontakta:
Ann-Katrin Wijk, lokal projektledare
Telefon: 0480 - 45 15 36
Mobiltelefon: 072 - 200 31 83
E-post: This is an email address 

Se hur projektet gick till och få mer information

Föreläsning i Kalmar 121030

Här finns presentationen från Erika Dahlins föreläsning.

När huvudet känns som en torktumlare (1,81 MB)