GYF / Utveckling & kvalitet / together - Jämställdhet / Arbeta genussmart i GYF

Arbeta genussmart i GYF

Att arbeta för att uppnå en jämställd verksamhet i skolan är för många en självklarhet och något som är naturligt och som sker varje dag. Det kan också vara en utmaning och svårt att veta VAD och HUR vi ska göra.

Här finner du vår Togethermanual - arbeta genussmart i Kalmarsunds gymnasieförbund. En manual som riktar sig till dig som arbetar på olika sätt i Kalmarsunds gymnasieförbund. Manualen är tänkt som ett stöd för hur du på ett systematisk sätt integrerar jämställdhet så att arbetet åstadkommer en förändring i riktning mot en mer jämställd verksamhet. 

 

Här till höger finner du checklistor som du kan använda i ditt jämställdhetsarbete.