Pride

Gymnasieförbundet kommer även i år att delta i Kalmarsund Pride. Prideveckan startar den 3 september och avslutas med ett pridetåg lördagen den 8 september. Under prideveckan kommer HBTQ-frågor på olika sätt att lyftas i förbundets olika verksamheter för att synliggöra och utveckla förutsättningar för homosexuellas, bisexuellas, trans- och queerpersoners liv.

Kalmarsunds gymnasieförbund kommer att delta i, och stötta evenemanget för att uppnå:
Mål: Jämställdhetsarbetet är en naturlig del i verksamheten som genomsyras av ett normkritiskt förhållningssätt. Det innebär att personal sinsemellan och tillsammans med elever kontinuerligt reflekterar och diskuterar normer och värderingar.

Målbild: Undervisningen bedrivs, planeras och utvärderas utifrån ett genusmedvetet och normkritiskt perspektiv där frågor kring genus, jämställdhet, hbtq, jämlikhet och demokrati har genomslag i det vardagliga arbetet.

Aktiv åtgärd: Gymnasieförbundet uppmärksammar hbtq-perspektivet genom riktade aktiviteter kring evenemanget Kalmarsunds Pride.
Ansvar: rektor/chef
(mål 2 Jämställdhetsplan 2015-18)

Intergrera i undervisningen
Alla undervisande lärare uppmanas att i största möjligaste mån integrera frågorna i undervisningen både under och efter prideveckan. På "together" sidan finns tips och metoder. Under veckan sker olika aktiviteter som personal och elever kan delta i. Läs mer om tips för att integrera hbtq-frågor i undervisningen här. 

Vill du gå i pridetåget?
Elever och personal som tillsammans med chefer/rektorer och förtroendevalda vill delta i Pridetåget, lördagen den 8 september, är varmt välkomna att göra detta! 

#ksgyfpride
Följ skolornas arbete med pride under hashtag #ksgyfpride

Om Kalmarsund Pride
Kalmarsund Pride är en ideell förening, som med stöd av Kalmar kommun, syftar till att anordna arrangemang som på olika sätt synliggör, stödjer och utvecklar förutsättningarna för homosexuellas, bisexuellas, trans- och queerpersoners liv (HBTQ) i strävan efter ett mer inkluderande samhälle.

"Kalmarsund Pride ställer sig bakom den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, och vi tar aktivt avstånd från all form av diskriminering som t ex rasism, sexism, homofobi och transfobi. Vi solidariserar oss med andra rörelser som riskerar diskriminering och förtryck, och som verkar i samma anda som Kalmarsund Pride". http://www.kalmarsundpride.se/

Kalmarsund Pride värdegrund