Pride

Gymnasieförbundet deltar årligen i Kalmarsund Pride. Prideveckan är vanligtvis v. 36 och avslutas med ett pridetåg på lördagen samma vecka. Under prideveckan lyfts HBTQi-frågor på olika sätt i förbundets olika verksamheter för att synliggöra och utveckla förutsättningar för homosexuellas, bisexuellas, trans- och queerpersoners, intersexpersoners liv.

Kalmarsunds gymnasieförbund kommer att delta i, och stötta evenemanget för att uppnå:
Mål: Inom Kalmarsunds gymnasieförbund har alla tjejer/kvinnor, killar/män och elever med annan könsidentitet samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet. Män och kvinnor i Kalmarsunds gymnasieförbund behandlas likvärdigt, utan förutfattade meningar kring kön. Elever och personal ska känna trygghet och lika värde, kvinnor och män har samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter.

Målbild: Undervisningen bedrivs, planeras och utvärderas utifrån ett genusmedvetet och normkritiskt perspektiv där frågor kring genus, jämställdhet, hbtqi, jämlikhet och demokrati har genomslag i det vardagliga arbetet.

Aktiv åtgärd: Gymnasieförbundet uppmärksammar hbtqi-perspektivet genom riktade aktiviteter kring evenemanget Kalmarsunds Pride.
Ansvar: rektor/chef
(Jämställdhetsplanen 2019-2022, mål 2.4)

Intergrera i undervisningen
Alla undervisande lärare uppmanas att i största möjligaste mån integrera frågorna i undervisningen både under och efter prideveckan. 

#ksgyfpride
Följ skolornas arbete med pride under hashtag #ksgyfpride

Om Kalmarsund Pride
Kalmarsund Pride är en ideell förening, som med stöd av Kalmar kommun, syftar till att anordna arrangemang som på olika sätt synliggör, stödjer och utvecklar förutsättningarna för homosexuellas, bisexuellas, trans- och queerpersoners liv (HBTQi) i strävan efter ett mer inkluderande samhälle.

"Kalmarsund Pride ställer sig bakom den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, och vi tar aktivt avstånd från all form av diskriminering som t ex rasism, sexism, homofobi och transfobi. Vi solidariserar oss med andra rörelser som riskerar diskriminering och förtryck, och som verkar i samma anda som Kalmarsund Pride". http://www.kalmarsundpride.se/