Här finns verktyg...Alla skolor har "Håjjarepaket" - lådor med pedagogiska verktyg. Var finns dem? Ta kontakt med Håjjaren på din skola!

...som underlättar för dig när du integrerar genus och jämställdhet i din undervisning!

 Vill du veta lådans innehåll? Klicka här