HBTQi

Att integrera ett tydligt hbtqi-perspektiv i undervisningen är en viktigt del i skolans jämställdhets,- och likabehandlingsarbete. Arbetet innebär att synliggöra normer för sexualitet, könsuttryck och könsidentitet samt att utmana dem!

Här samlar vi material som kan hjälpa till.