Elev strår framför en smartboard och visar hur en lektion kan genomföras

Välkommen till Gymnasiesärskolan

 • Student 2021 - Anhöriga vid utspring

  Studenten 2021 Med anledning av det förändrade smittläget i Kalmar län och Region Kalmars lättnader i rekommendationer kommer studenterna vid...

 • Student 2021 schema för dagen

  Studenten 2021 Med anledning av det förändrade smittläget i Kalmar län och Region Kalmars lättnader i rekommendationer kommer studenterna vid...

 • Presentationsfilmer

  Gymnasiesärskolan har fyra nationella program samt ett individuellt program. Inom ramen för det individuella programmet läser eleverna...

 • En grupp personer promenerar på en grusväg i skogen

  Fritids

  I Gymnasiesärskolans lokaler bedrivs korttidstillsyn för Gymnasiesärskolans elever. Vi har möjlighet att ta emot elever före och efter...

 • FAQ

  Här finns frågor och svar kring undervisningen, skolrestaurangen, kollektivtrafiken m.m. under hösten 2020 med anledning av coronaviruset.

 • Elevarbeten

  Till vänster kan du se arbeten och filmer som elever på Gymnasiesärskolan gjort under sin utbildning.

 • Blanketter

  Här kan du skriva ut de vanligaste blanketterna som du behöver som elev.

 • Upphovsrätt

  Upphovsrätt är något som Kalmar gymnasieförbund anser vara en mycket viktig fråga och något som vi måste jobba med både övergripande som på...