Elev strår framför en smartboard och visar hur en lektion kan genomföras

Välkommen till Gymnasiesärskolan