Gymnasiesärskolan / Särskolan / Aktuellt / Förbundets arbete med coronaviruset

Förbundets arbete med coronaviruset

Publicerad: 2020-03-12 17:18

Kalmarsunds gymnasieförbund har tagit beslut om att följa rekommendationer från Folkhälsomyndigheten, smittskyddsläkaren i Region Kalmar samt Utrikesdepartementet.

Uppdaterat 2020-04-07:
Kalmarsunds gymnasieförbund gick in i krisberedskapsläge 4 mars 2020. Det innebär att särskilt utpekade tjänstepersoner arbetar och följer frågan dygnet runt. Staben håller ihop arbetet och följer utvecklingen. Staben arbetar på uppdrag av förbundsdirektören.

Central riskbedömning och handlingsplaner upprättades 4 mars 2020 och de lokala riskbedömningarna färdigställdes den 11 mars 2020.

Sedan 19 mars genomförs undervisningen via distans och fjärr för att minska smittspridningen av coronaviruset.

Fredagen den 3 april ändrade regeringen på förordningen vilket gör att Kalmarsunds gymnasieförbund öppnar skolorna för ett mindre antal elevgrupper. Skolorna har möjlighet att från och med 7 april bedriva undervisning för ett mindre antal elevgrupper så vi säkerställer att elever i gymnasieskolan och yrkesvux kan slutföra sin utbildning.

Elever i skolan som uppvisar symptom på förkylningar eller sjukdom ska stanna hemma. Eleverna ska vara symptomfria i två dagar innan de återvänder till skolan.

Personal som visar symptom på förkylningar eller sjukdom ska stanna hemma.

Elever och vårdnadshavare får kontinuerlig information via hemsida och epost. SFI-eleverna har även tillgång till information på engelska, arabiska och persiska. Förbundets kommunikationsenhet och chefer besvarar samtliga inkommande epost och samtal.

Information har getts till samtliga chefer 12 mars 2020 om beslut gällande restriktioner kring tjänsteresor. Gymnasieförbundet förespråkar en återhållsam hållning när det gäller tjänsteresor, även om dessa är planerade och beställda. I nuvarande läge gäller försiktighetsprincipen och därför bör endast nödvändiga resor genomföras. Alla anställda uppmanas att följa de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten och Utrikesdepartementet ger.

Regeringen har den 11 mars 2020 aviserat att de tar bort karensavdrag och avsätter ytterligare en miljard för att täcka kostnader för att bekämpa coronaviruset. Alla kostnader som uppkommer med anledning av smittan ska mot denna bakgrund särredovisas i Kalmarsunds gymnasieförbund.

Regeringen beslutade den 11 mars 2020 om en förordning om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar regleras i Ordningslagen 2 kap. §§ 1–3 . Ordinarie skolverksamhet omfattas därmed inte av beskrivet förbud.

Kalmarsunds gymnasieförbund kommer att genomföra en risk- och sårbarhetsanalys gällande evenemang och större sammankomster som är planerade.

I övrigt hänvisar vi till den information som lämnas av Folkhälsomyndigheten, smittskyddsläkaren i Region Kalmar och Utrikesdepartementet. Vi följer hela tiden utvecklingen och kommer fatta nya beslut vid behov.