Gymnasiesärskolan / Särskolan / Aktuellt / Karensavdrag och läkarintyg

Karensavdrag och läkarintyg

Publicerad: 2020-04-09 11:32

Regeringen har beslutat att tillfälligt slopa karensavdraget från den 11 mars.

För att minska risken för smittspridning är det viktigt att du som är sjuk inte går till jobbet.

Arbetsgivaren kommer fortsätta dra karensavdraget som vanligt från lönen. Det är sedan du som medarbetare som kan söka ersättning från Försäkringskassan.
Ersättning kommer att lämnas till alla som fått ett karensavdrag på sjuklönen.

Ansökan om ersättning för karens gör du via en e-tjänst på Mina Sidor hos Försäkringskassan. E-tjänsten öppnas den 7 april. För att återsöka behöver du ange organisationsnummer 832401-6453.

Du som anställd ersätts med ett schablonbelopp på 700 kronor före skatt. Ersättningen betalas ut inom 3–5 arbetsdagar.

Kravet på läkarintyg fr o m 8 dagen slopas också tillfälligt from den 13 mars. Det innebär att om du är sjuk kan du vara hemma från jobbet i upp till 21 dagar utan läkarintyg.