Gymnasiesärskolan / Särskolan / Sjukanmälan

Sjukanmälan

Här kan du få information om hur du som elev sjukanmäler dig.

Vid sjukdom ska anmälan i första hand göras till ansvarig mentor.

I andra hand kan du ringa expeditionen tel. 0480-45 18 87