Gymnasiesärskolan / Särskolan / Skollegitimation

Införande av skollegitimation

Skollegitimationer införs från och med 1 november 2016

Från och med 1 november 2016 inför gymnasieförbundet skollegitimationer vid alla gymnasieskolor för både elever och personal. Syftet med införandet av skollegitimationer är att alla elever ska uppleva en trygg skolmiljö och personal ska uppleva en god arbetsmiljö. Att kunna säkerställa vilka som har behörighet till skolan är därför viktigt. Skollegitimationer möjliggör för pesonel att på ett enklare sätt kunna identifiera okända personer, och därmed på ett konsekvent och ansvarstagande sätt bättre kunna bidra till att skapa en miljö som upplevs trygg och säker för alla.